درباره

پيام محمدی با بيش از 25 سال تجربه حرفه ای در سمت طراح، فعال در زمینه های طراحی، طراحی گرافیک، دیجیتال آرت، تری دی آرت، عکاسی، طراحی داخلی و مديريت پروژه.

عضویت:

فعالیت:

علایق: